Store@dayasafe.ir 

55688660 - 021 

Image is not available
Image is not available
arrow
arrow

بسته به خطر آتش و میزان حریق، راه حل هایی مخصوص برای اطفاء حریق میتوان در نظرگرفته شود.دایاسیف دراین راستا راه حل های مناسبی با  سیستم های اتوماتیک و یا دستی در نظر میگیرد.

FireDeTec®

        یک سیستم اطفاء اتوماتیک با یک طراحی  ساده و مقرون به صرفه است. مدل اولیه بدون یک منبع انرژی الکتریکی کار می کند و به طور کلی، سیستم متشکل از یک لوله پلی اتیلن، یک والو و یک سیلندر فولادی پر شده با گاز اطفاء کننده.

روش عملکرد

        اگر درجه حرارت افزایش یابد وبه بیش از حدود80 درجه سانتیگراد برسد،لوله نصب شده در منطقه حفاظتی ذوب خواهد شد. و گاز اطفائی به صورت مستقیم از لوله (اطفاء مستقیم) و یا یک شبکه جداگانه لوله کشی (اطفاء غیر مستقیم) به منطقه مورد نظرجهت سرکوب آتش پخش می شود.

اطفاء مستقیم

        لوله نصب شده در منطقه اطفائی به سیلندر اطفاء متصل شده و مسئول هر دو، تشخیص آتش سوزی (با افزایش دما ذوب شده) و هم برای تخلیه گاز اطفاء به منطقه اطفایی است. می توان FM200 و CO2 در میان دیگران به عنوان گازهای اطفاء استفاده شود. این سیستم تا حد زیادی برای حفاظت از مناطق اطفائی کوچک طراحی شده است.(به عنوان مثال کابینت سوئیچ الکتریکی)

اطفاء غیرمستقیم

        در مقابل اطفاء مستقیم، در این مورد لوله پلی اتیلن به طور مستقیم با گاز اطفاء پر نمی شود اما لوله با نیتروژن پر شده است و این کار به این معنی نیست که به عنوان یک لوله اطفائی عمل کند، بلکه به تنهایی مسئول باز کردن والو کپسول است در صورت آتش سوزی، لوله های پلی اتیلن پاره یا ذوب شده و منجر به افت فشار می گردد. این افت فشار باعث باز شدن والو سیلندر اطفاء می شود. به عنوان یک نتیجه، گاز اطفاء از سیلندر فولادی تخلیه و وارد منطقه مورد حفاظت از طریق یک شبکه لوله کشی ثابت می شود. این روش اطفاء غیر مستقیم است و عمدتا برای مناطق بزرگتر استفاده می شود (حدود 40مترمکعب)

 

مزایای استفاده از سیستم

FireDeTec         تضمین می کند که یک آتش سوزی است در مراحل اولیه از طریق یک واکنش سریع و دقیق اطفاء می شود، زمان اطفاء کوتاه ومقدار گاز اطفائی کمی مصرف می شود. لوله را می توان در طیف وسیعی به روش های مختلف کار گذاشت و می توان به طور مستقیم در منطقه مورد حفاظت آن را کار کرد البته باید اطمینان حاصل شود که سطح واحد حفاظت شده است داغ تر از 80 درجه سانتی گراد نباشد.

در مقایسه با سیستم اتوماتیک که در ترکیب با کنترل پنل اطفاء، دتکتورهای دود و حرارت عملیات اطفاء را انجام می دهند، FireDeTec یک جایگزین مقرون به صرفه می باشد.

سیستم اطفاء حریق جرقه 

        با استفاده از این فن آوری، جرقه ای که توسط ماشین آلات پردازش و با انتقال به فیلتر و یا سیلوهای از طریق لوله های خروجی ایجاد می گردد، شناسایی و خاموش می کند. اگر جرقه تشخیص داده نشود و و در زمان کوتاهی اطفاء یا خاموش نشود، آنگاه ممکن است به یک آتش سوزی در مقیاس بزرگ یا انفجار گرد و غبار تبدیل گردد.

به منظور تشخیص جرقه، آشکارسازهای جرقه در مکان مناسبی (ترجیحا در یک منیفولد خط لوله) نصب می شود. وقتی آلارم جرقه واکنش نشان می دهد تقریبا بلافاصله یک واحد اطفاء آبی در کسری از ثانیه از طریق کنترل پنل فعال می شود. آب جرقه مورد نظررا سرد و یا خاموش می کند. در نتیجه سیلوهای و دیگر مخازن ذخیره سازی از هر گونه عوارض ناشی ازآتش درامان می مانند.

موارد استفاده :

Powder extinguishing system <

 Monitor extinguishing system<

 Vehicle extinguishing system<

Kitchen and deep fat fire protection<

 Spark extinguishing system <

... And <